Jag heter Lisbeth Olofsson och är född 1957. Jag är diplomerad samtalsterapeut samt diplomerad par- och relationsterapeut i psykosyntes.

Jag har bland annat gått en 3-årig utbildning på HumaNova – en kvalitetscertifierad och universitetsansluten psykosyntesskola i Göteborg. Jag är även utbildad inom konflikthantering samt par- och relationsterapi. Jag har lång erfarenhet som terapeut, sedan 2006.

Mottagning i centrala Lidköping
Jag har en egen mottagning i centrala Lidköping, där jag dagligen möter människor i samtalsterapi kring utbrändhet, sorg, depression eller andra livsproblem. I mitt arbete ingår att stötta och coacha dessa människor till personlig utveckling.

Jag fungerar också som samtalsterapeut för de anställda på Dafgårds i Källby.

Tystnadsplikt
Jag har tystnadsplikt och svarar för Etiska Europeiska rådet. Jag går i kontinuerlig handledning hos en leg. psykolog och psykoterapeut.