Den lära som Lisbeth Olofsson som samtalsterapeut utgår från kallas psykosyntesen. Det är också den lära som hennes utbildning baseras på. Psykosyntesen inkluderar hela människan-kropp, själ, känslor och intellekt.

”I varje problem eller hinder som vi möter
finns ett frö till mänsklig mognad och tillväxt”

Det går inte att dela upp människan, att skilja på kropp och själ eller psyke och ande menar psykosyntesen. Det går inte att framhäva en sida framför de andra. Tvärtom bör psykologin hjälpa människan att få alla sina sidor i syntes – i balans. För att kunna skapa denna balans kan man använda sig av psykosyntesen, menade Roberto Assagioli.

Att lyssna på den inre rösten

Roberto Assagioli (1888-1974) var psykiatriker i den Freudianska skolan. Han menade att psykisk sjukdom – ångest, depression, neuros och andra störningar – inte alltid var något sjukt, utan ibland ett försök hos personen att finna mening och innehåll i sitt liv och kanske också andliga värden. Om vi trycker ner vårt obearbetade undermedvetna kan vi bli håglösa Vi bör lyssna på vår “inre” röst om vad vi egentligen var ämnade för, menade Assagioli.

Längtan efter mening

Roberto fann att inte bara traumatiska barndomsupplevelser, utan också en längtan efter meningsfullhet och innehåll i livet, kan leda till störningar. Därför ville Assagioli att psykologin också skulle vara praktisk – den skulle få oss att leva bättre! Inspirerad av olika kulturer och religioner skapade han därför en mängd olika metoder och tekniker som används inom psykosyntesen.

Om du vill läsa mer om psykosyntes kan du hitta det på HumaNovas hemsida, där finns ett stort sortiment av psykosynteslitteratur.