Livet blir inte alltid som man vill eller har tänkt sig. Problemen hopar sig, konflikter uppstår, självkänslan sviktar, kärleken sviker eller någon i din närhet går bort. Insidan tar stryk. Det finns många anledningar att gå i samtalsterapi. Vilken är din?

– Samtalsterapi vid:
Depressioner, utbrändhet, sorg, ångest, relationssvårigheter, mobbning, arbetslöshet, dåligt självförtroende eller andra typer av svårigheter.

– Par- och relationsterapi:
Parterapi för par i en kärleksrelation, par som står inför skilsmässa eller andra långvariga relationer, såsom föräldrar, syskon eller vänner.

– Coachning, feedback och personlig utveckling:
Coachning i form av stöttning inför nya utmaningar i livet, eller att titta närmare på vad som format din personlighet från barndom till vuxen ålder. Vi berör frågor såsom “Varför är jag den jag är?” och “Kan jag bli den jag vill vara?”.

– Walk and talk:
För dig som känner att det skulle vara lättare att samtala under mer informella former finns alternativet Walk and talk. Det innebär att vi går på redan förutbestämda promenadsträckor tillsammans.

Hör av dig till mig om du vill veta om vad som skulle passa just dig bäst!